Minitennis is het helemaal!
Minitennis is een project van de afdeling tennisstimulering met als doel tennisverenigingen een leidraad te geven bij het werven, behouden en scholen van jonge kinderen (6 t/m 9 jaar). Hiertoe is een uitgebreide Minitennis brochure opgesteld. Die brochure beschrijft vrijwel alle activiteiten die aan de orde komen wanneer men werkt met jonge kinderen binnen de tennisvereniging: het jonge kind binnen de tennisvereniging, balvaardigheid, slagvaardigheid, organisatie van een bal- en slagvaardigheidsdag, minitennis en minitennistesten.

Minitennis: een half veld, maar een compleet spel
Minitennis wordt niet alleen gespeeld als voorbereiding op het ´grote tennis´, maar is met name voor kinderen een volwassen spel.
Minitennis: de ideale voorbereiding
Minitennis is voor iedereen die nog niet in staat is om tennis op het hele veld te spelen. Met name jonge kinderen en beginnende tennissers starten met dit spel. Meer gevorderde spelers gebruiken het spel als trainingsvorm of warming up.

De Service
Het spel begint met de service. Er mag één keer worden geserveerd. De eisen, gesteld aan de service, luiden als volgt:

  • De service moet onderhands worden gespeeld
  • De service mag (onderhands) en/of eerst stuiteren alvorens te slaan.
  • In het officiële minitennisveld moet de service schuin worden gespeeld. In een zelfgemaakt veld mag de bal overal binnen de lijnen landen.
  • De serveerder wordt door het lot bepaald. De winnaar van de tos mag kiezen wie er gaat serveren; de ander mag kiezen aan welke kant hij/zij moet beginnen
  • Bij het serveren moet je achter de achterlijn staan
  • Na een game mag de ander serveren
  • Indien de bal bij de service het net raakt, maar wel goed neerkomt, moet de service worden overgespeeld.

Materiaal:
Minitennis kan met normaal tennismateriaal worden gespeeld. Kinderen gebruiken vaak een kleiner racket
(mini-, kadet- of juniorracket). Het spel wordt bij voorkeur gespeeld met speciale zachte ballen (jonge kinderen) maar kan ook met gewone ballen gespeeld worden.(oudere jeugd + volwassenen.
De Minitennisbaan:
Er wordt gespeeld op een minitennisbaan, waarvan de afmetingen minimaal 5,5 x 11 m en maximaal 6,5 x 14 m zijn. Een ´officiële´ (mini) wedstrijdbaan heeft de grootte van 6,1 x 13,4 m. Omwille van een optimale ruimtebenutting en/of gebrek aan officiële banen, wordt veelal in de servicevakken van het normale speelveld gespeeld, waardoor er dus 2 veldjes ontstaan. Een oplossing die nog meer veldjes oplevert, is het spelen in de breedte van de tennisbaan. op deze wijze ontstaan 4 of zelfs 6 minibaantjes.

Het net
Het net moet in het midden 85 cm en aan de uiteinden 92,5 cm hoog zijn. Elke aanvaarbare afwijking is ook in dit geval toegestaan.

Aanpassingen
Afhankelijk van het niveau kunnen regels worden aangepast. De maatvoering van de baan kan worden aangepast aan wensen en mogelijkheden. Zie hiervoor informatie van het betreffende district. Bijvoorbeeld: tellen op de meest simpele wijze (1-0, 1-1 etc), onderhands serveren met stuit, niet volleren en niet smashen.

De spelregels

* Geteld wordt als volgt: 15-0/30-0/40-0 etc.
* Bij 40-40 is het game voor degene die nu als eerste het punt maakt.
* Tijdens het spel mag de bal telkens maar eenmaal stuiteren
* Een bal op de lijn is in
* Wie als eerste een keer 4 of 6 games heeft is winnaar. Natuurlijk is het ook mogelijk te spelen gedurende een van te voren vastgestelde tijd.